1

Tema: Animal Yokochou: Doki Doki Shinkyuu Shiken! no Maki (GBA).

Segundo juego de Konami basado en Ani-Yoko, esta vez en forma de "kira-kira puzzle action game" para GBA:


http://www.konami.jp/gs/game/aniyoko2/
.