1

Tema: Cookie Cutter.

Recap escribió:

Cookie Cutter (en desarrollo)

https://i.imgur.com/92f28Av.png

https://i.imgur.com/qxiVHJ5.png

https://i.imgur.com/1H9lQ28.png

Cookie Cutter Is a Metroidvania, Brawler, Post Punk,TechnoPop,PostKawaii Indie Videogame

https://twitter.com/CookieC67533423/sta … 0214158338

https://twitter.com/CookieC67533423/sta … 8521601024

https://twitter.com/i/status/1280909949015666689

https://twitter.com/CookieC67533423

Británico.

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 8855438339

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 9972728838

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 8519761921

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 7632188416

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 4558731278

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 9931789312

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 6651970570

2

Re: Cookie Cutter.

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 5241859083

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 8326557698

3

Re: Cookie Cutter.

https://i.imgur.com/aypXNXi.png

https://i.imgur.com/fMTKLWn.png

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 9081466881

https://twitter.com/i/status/1455542376081022992

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 0366264322

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 0101848068

4

Re: Cookie Cutter.

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 7160820736

https://twitter.com/CookieCutterDev/sta … 4044096520

5

Re: Cookie Cutter.

En manos de un editor:

https://i.imgur.com/bGHFGQc.jpg

https://i.imgur.com/UEiA23x.jpg

https://i.imgur.com/R8IesIZ.jpg

https://youtu.be/qKEn6evsF04

https://store.steampowered.com/app/1924 … ie_Cutter/

2023.