26

Re: Dragon Ball Fighterz (PS4, XBO, WIN).

https://youtu.be/5L2DzkTELtI

27

Re: Dragon Ball Fighterz (PS4, XBO, WIN).

https://youtu.be/YI2CI0oXJuo